Circus of Books

Nhà Sách Đồng Tính

- Đạo diễn: Rachel Mason

- Tác giả kịch bản: Kathryn Robson,Rachel Mason

- Ngày phát hành: 26/04/2019

- Thể loại: Tài liệu

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.8/10

Tóm tắt:

Cặp đôi Do Thái tốt bụng điều hành Circus of Books – cửa hàng đồ khiêu dâm và trung tâm của dân đồng tính Los Angeles. Con gái họ làm phim về cuộc đời và thời đại của họ....

Phân vai