Clash of the Titans

Cuộc Chiến Giữa Các Vị Thần

- Đạo diễn: Desmond Davis

- Tác giả kịch bản: Beverley Cross

- Ngày phát hành: 12/06/1981

- Thể loại: Phiêu lưu mạo hiểm, Hành động, Khoa học giả tưởng, Gia đình

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.8/10

Tóm tắt:

To win the right to marry his love, the beautiful princess Andromeda, and fulfil his destiny, Perseus must complete various tasks including taming Pegasus, capturing Medusa's head, and battling the Kraken monster....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Laurence Olivier    ...  Zeus
http://www.asd.com.vn Claire Bloom    ...  Hera
http://www.asd.com.vn Maggie Smith    ...  Thetis
http://www.asd.com.vn Ursula Andress    ...  Aphrodite
http://www.asd.com.vn Burgess Meredith    ...  Ammon