Freaks – You're One of Us

Dị Năng – Trong Mỗi Chúng Ta

- Đạo diễn: Felix Binder

- Tác giả kịch bản: Marc O. Seng

- Ngày phát hành: 02/09/2020

- Thể loại: Tâm lý xã hội, Khoa học giả tưởng

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.7/10

Tóm tắt:

After having a chance encounter with a mysterious character, Wendy, a young working class mother, discovers that she has super powers....

Phân vai

Cornelia Gröschel    ...  Wendy
Tim Oliver Schultz    ...  Elmar
Wotan Wilke Möhring    ...  Marek
Nina Kunzendorf    ...  Dr. Stern
Frederic Linkemann    ...  Lars
Finnlay Berger    ...  Karl