HiGH&LOW The Movie 3: Final Mission

HiGH&LOW: Nhiệm Vụ Cuối Cùng

- Đạo diễn: Shigeaki Kubo / Tsuyoshi Nakakuki

- Tác giả kịch bản: Tsuyoshi Nakakuki, Shigeaki Kubo

- Ngày phát hành: 11/11/2017

- Thể loại: Hành động, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.0/10

Tóm tắt:

Tập đoàn Kuryu quyết xâm chiếm khu vực SWORD một lần và mãi mãi, nhưng liên minh băng đảng đường phố đã có kế hoạch của riêng họ....

Phân vai

Akira    ...  
Sho Aoyagi    ...  
Anarchy    ...  
Elly    ...  
Hatsunori Hasegawa    ...  
Kento Hayshi    ...