High & Low: The Worst

Kẻ Cặn Bã

- Đạo diễn: Shigeaki Kubo

- Tác giả kịch bản: Shigeaki Kubo

- Ngày phát hành: 04/10/2019

- Thể loại: Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
7.0/10

Tóm tắt:

Các chiến binh đường phố của Trường trung học Oya đối đầu với đám bất hảo Học viện Housen trong bộ phim đậm chất hành động kết hợp giữa "High & Low" và "Crows"....

Phân vai

Atsushi Arai    ...  Kenzo Shida
Ken Aoki    ...  Nakakuki
Aoi Yo    ...  Shoji Sawamura