Phim bộ

Inside Bill's Brain: Decoding Bill Gates (03/03)

Giải Mã Bill Gates: Bộ Óc Tỷ Đô (03/03)

- Đạo diễn: Updating...

- Tác giả kịch bản: Updating...

- Ngày phát hành: 20/09/2019

- Thể loại: Tài liệu, Phim Bộ Anh-Mỹ

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
8.1/10

Tóm tắt:

Bộ phim tài liệu mới nhất của Bill Gates sẽ cho thấy được những góc khuất mà ông đã phải trải qua đằng sau thành công của mình, cũng như những sứ mệnh mà ông muốn thực hiện trong tương......

Phân vai

Bill Gates    ...  Himself