It Takes a Lunatic

Người Truyền Cảm Hứng

- Đạo diễn: Billy Lyons

- Tác giả kịch bản: Kim Ferraro

- Ngày phát hành: 03/05/2019

- Thể loại: Tài liệu, Tâm lý xã hội

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
5.8/10

Tóm tắt:

Bộ phim tài liệu kể về cuộc đời và sự nghiệp của giáo viên diễn xuất và đồng sáng lập / giám đốc của Nhà hát American Place, Wynn Handman....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Eric Bogosian    ...  Himself
http://www.asd.com.vn Michael Douglas    ...  Himself
http://www.asd.com.vn Aasif Mandvi    ...  Himself
http://www.asd.com.vn James Caan    ...  Himself
http://www.asd.com.vn Lauren Graham    ...  Herself
http://www.asd.com.vn Alec Baldwin    ...  Himself
http://www.asd.com.vn Richard Gere    ...  Himself