Looks That Kill

Đẹp Trai Chết Người

- Đạo diễn: Kellen Moore

- Tác giả kịch bản: Kellen Moore

- Ngày phát hành: 19/06/2020

- Thể loại: Tâm lý xã hội, Hài hước, Lãng mạn

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.7/10

Tóm tắt:

The story of a teenage boy who deals with the ups and downs of being lethally attractive....

Phân vai

Brandon Flynn    ...  Max
Julia Goldani Telles    ...  
Ki Hong Lee    ...  Dan
Annie Mumolo    ...  Jan
Peter Scolari    ...  Paul
Lindsay Mushett    ...