Love, Guaranteed

Tình Yêu Có Bảo Đảm

- Đạo diễn: Mark Steven Johnson

- Tác giả kịch bản: Hilary Galanoy,Elizabeth Hackett

- Ngày phát hành: 03/09/2020

- Thể loại: Hài hước, Lãng mạn

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.6/10

Tóm tắt:

Rắc rối nảy sinh khi vị luật sư xông xáo nhưng túng tiền nhận vụ kiện của thân chủ quyến rũ: kiện trang web dám đảm bảo chắc nịch rằng người dùng sẽ tìm được tình yêu....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Rachael Leigh Cook    ...  Susan
Damon Wayans Jr.    ...  Nick
http://www.asd.com.vn Heather Graham    ...  Tamara Taylor
Caitlin Howden    ...  Melanie
Brendan Taylor    ...  Gideon
Sebastian Billingsley-Rodriguez    ...  Oliver