Phim bộ

Pandemic: How to Prevent an Outbreak (06/06)

Mối Nguy Đại Dịch (06/06)

- Đạo diễn: Updating...

- Tác giả kịch bản: Updating...

- Ngày phát hành: 22/01/2020

- Thể loại: Tài liệu, Phim Bộ Anh-Mỹ

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.1/10

Tóm tắt:

Hãy gặp các anh hùng tuyến đầu trên mặt trận chống lại bệnh cúm và tìm hiểu nỗ lực của họ trong việc ngăn chặn đại dịch toàn cầu tiếp theo với loạt phim tài liệu này....

Phân vai

Syra Madad    ...  Herself