Seal Team Eight Behind Enemy Lines

Biệt Kích Ngầm

- Đạo diễn: Roel Reiné

- Tác giả kịch bản: Brendan Cowles, Shane Kuhn

- Ngày phát hành: 06/03/2014

- Thể loại: Hành động, Tâm lý xã hội, Chiến tranh

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
4.9/10

Tóm tắt:

Một nhóm lính tinh nhuệ của Hải quân Hoa Kỳ SEAL được gửi đến một căn cứ của bọn thổ phỉ ở Congo ,với nhiệm vụ bí mật tìm kiếm và ngăn chặn các hoạt động khai thác vũ khí uranium rơi vào tay bọn khủng bố.

...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Lex Shrapnel    ...  Case
Langley Kirkwood    ...  Lt.Parker
http://www.asd.com.vn Tom Sizemore    ...  Ricks
http://www.asd.com.vn Tanya van Graan    ...  Female Tech - Collins
Anthony Oseyemi    ...  Jay
http://www.asd.com.vn Darron Meyer    ...  Vic