The 2nd

Kẻ Thứ Hai

- Đạo diễn: Brian Skiba

- Tác giả kịch bản: Eric Bromberg,Paul Taegel

- Ngày phát hành: 01/09/2020

- Thể loại: Hành động

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
4.5/10

Tóm tắt:

Nhân viên mật vụ Vic Davis đang trên đường đến đón cậu con trai Sean từ khu nội trú đại học thì phát hiện ra một âm mưu khủng bố. Bạn của con trai ông, Erin Walton, con gái của Thẩm phán Tòa án Tối cao Walton là mục tiêu, bọn khủng bố sẽ không dừng lại ở việc bắt cóc mà chúng còn muốn sử dụng Erin làm đòn bẩy cho một âm mưu khác....

Phân vai

http://www.asd.com.vn Ryan Phillippe    ...  Vic Davis
http://www.asd.com.vn Casper Van Dien    ...  Driver
http://www.asd.com.vn Samaire Armstrong    ...  Olivia
Jacob Grodnik    ...  Neal
William Katt    ...  Bob Jeffers
Chris Jai Alex    ...  John