Phim 3D

The Monkey King 3D Bluray

Đại Náo Thiên Cung 3D Bluray

- Đạo diễn: Pou-Soi Cheang

- Tác giả kịch bản: Kam-Yuen Szeto, Edmond Wong

- Ngày phát hành: 30/01/2014

- Thể loại:

- Nhà sản xuất: Global Star Productions

- Đánh giá
4.9/10

Tóm tắt:

The Monkey King là câu chuyện về cuộc đời của Tôn Ngộ Không trước chuyến tháp tùng Đường Tăng đi Ấn Độ thỉnh kinh. Ngưu Ma Vương vì muốn đưa người vợ yêu là Thiết phiến công chúa và con trai là Hồng hài nhi lên thiên đàng nên đã xúi giục Tôn Ngộ Không tấn công triều đình.

...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Donnie Yen    ...  Sun Wukong / Monkey King
http://www.asd.com.vn Chow Yun-Fat    ...  Jade Emperor
http://www.asd.com.vn Aaron Kwok    ...  Bull Demon King
Yitian Hai    ...  Master Puti