The Sleepover

Phi Vụ Cuối Của Mẹ

- Đạo diễn: Trish Sie

- Tác giả kịch bản: Sarah Rothschild

- Ngày phát hành: 21/08/2020

- Thể loại: Hành động, Gia đình

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
6.6/10

Tóm tắt:

Bạn sẽ làm gì nếu bố mẹ bạn bị một băng trộm quốc tế bắt cóc? Bạn bắt đầu cuộc phiêu lưu đầy bão táp trong đêm – với sự trợ giúp của thiết bị do thám....

Phân vai

Joanna Herrington    ...  Mrs. Westenfeldt
Sadie Stanley    ...  Clancy
http://www.asd.com.vn Joe Manganiello    ...  Leo
Cree Cicchino    ...  Mim
http://www.asd.com.vn Karla Souza    ...  Jay
Malin Åkerman    ...  Margot