Phim bộ

The Vietnam War (10/10)

Chiến Tranh Việt Nam (10/10)

- Đạo diễn: Updating...

- Tác giả kịch bản: Updating...

- Ngày phát hành: 17/09/2017

- Thể loại: Phim Bộ Việt Nam, Tài liệu, Chiến tranh, Lịch sử

- Nhà sản xuất:

- Đánh giá
9.1/10

Tóm tắt:

THE VIETNAM WAR : Được công chiếu ở Mỹ bắt đầu từ ngày 17/9/2017. Bộ phim sẽ cho chúng ta những góc nhìn khác về Chiến Tranh Việt Nam. Trong suốt các tập, phim phỏng vấn với 79 nhân chứng, trong đó có nhiều người Mỹ đã chiến đấu trong chiến tranh Việt Nam hoặc tham gia phong trào phản chiến, đặc biệt là quan điểm của những người Việt Nam thuộc 2 phe Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Việt Nam Cộng hòa.
...

Phân vai

http://www.asd.com.vn Peter Coyote    ...  Narrator