Alexandra Daddario

- Ngày sinh: 16/03/1986

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

5.8/10
2010

Phim Ipad
5.8/10
2010