Pat Morita

- Ngày sinh: 28/06/1932

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Được đề cử 1 giải Oscar trong sự nghiệp. Đoạt được 0 giải Oscar:

1.Được đề cử giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim The Karate Kid năm 1985

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

Phim Ipad
7.1/10
1998