Paul Giamatti

- Ngày sinh: 06/06/1967

- Quốc gia: United States

- Các giải thưởng:

Được đề cử 1 giải Oscar trong sự nghiệp. Đoạt được 0 giải Oscar:

1.Được đề cử giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong phim Cinderella Man năm 2005

Tiểu sử

Các phim đã tham gia

Phim Ipad
7.1/10
2010

7.2/10
2007

Phim Ipad
7.2/10
2007